دریچه تخلیه

FLAP VALVE

دریچه تخلیه

دریچه تخلیه

DN:50-2000 mm | PN: 6-40 bar

دریچه تخلیه اتصالی است متشکل از یک بدنه، دریچه و لولا که در انتهای خطوط لوله و دیواره ها و یا کانال ها نصب می شودو وظیفه تخلیه جریان های پمپ شده در خطوط لوله یا جریان های ثقلی درون لوله به خارج ، جلو گیری از ورود اشیاء خارجی و جانوران موذی به درون لوله یا کانال و جلوگیری از ایجاد جریان معکوس می باشد.

DN: 50 - 50
mm
PN: 6 - 6
Bar

دریچه تخلیه:

دریچه تخلیه اتصالی است متشکل از یک بدنه، دریچه و لولا که در انتهای خطوط لوله و دیواره ها و یا کانال ها نصب می شودو وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • تخلیه جریان های پمپ شده در خطوط لوله یا جریان های ثقلی درون لوله به خارج از آن
  • جلو گیری از ورود اشیاء خارجی و جانوران موذی به درون لوله یا کانال
  • جلوگیری از ایجاد جریان معکوس

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

Item No

Name

Material

1

Body

GJL 250 or GJS 400-15 or St 37-2

2

Flap

GJL 250 or GJS 400-15 or St 37-2

3

Hinge Pin

Stainless Steel

4

Spring Pin

Stainless Steel

5

Oring

NBR or EPDM

 

به زودی نقشه های فنی این شیر قابل دانلود می باشد.