بازدید مدیران و کارشناسان شرکت مهاب قدس

By ADMIN

در تاریخ 28/08/98 تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت مهاب قدس با حضور در محل کارخانه شرکت نهرآب گستر اشتهارد از خط تولید، امکانات و توانایی های این شرکت بازدید نمودند.

در این میان با توجه به برنامه ریزی های قبلی یک جلسه تقریبا 3 ساعته به منظور سمینار آموزشی با موضوع نصب، بهره برداری و انتخاب شیرآلات در محل اجتماعات کارخانه با حضور میهمانان گرامی برگزار گردید.