راهنمای نصب و نگهداری

دستورالعمل نصب، نگهداری و بهره برداری شیر آلات و اتصالات تولید نهرآب گستر اشتهارد
دانلود تصویر محصول نام محصول ردیف
دانلود شیر کشویی 1
دانلود شیر پروانه ای فلنج دار 2
دانلود شیر پروانه ای ویفری 3
دانلود شیر یکطرفه وزنه ای 4
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – فشار شکن 5
دانلود شیر ثابت نگهدارنده فشار شیر کنترل اتوماتیک – ثابت نگهدارنده فشار (شیر اطمینان) 6
دانلود شیر کنترل ورودی شیر کنترل اتوماتیک – کاهنده فشار (کنترل ورودی) 7
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – کنترل پمپ 8
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – کنترل دبی 9
دانلود شیر کنترل اتوماتیک – فلوتر 10
دانلود شیر گلوب 11
دانلود شیر سوزنی 12
دانلود شیر هوا – تک محفظه دو روزنه 13
دانلود شیر هوا – دو محفظه دو روزنه 14
دانلود صافی نوع T 15
دانلود اتصال قابل پیاده کردن نوع F1 16
دانلود اتصال قابل پیاده کردن نوع F2 17
دانلود فلنج آداپتور 18
دانلود کوپلینگ 19

کارخانه

البرز، اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، بلوار غزالی غربی، تنگستان چهارم

تلفن: 2-37773930-026
فکس: 37773932-026

دفتر مرکزی

تهران، خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه سوم و چهارم، واحد 408

تلفن: 27640-021
فکس: 22569144-021